Teste Matematica

Mergi direct la clasa 5
Mergi direct la clasa 6
Mergi direct la clasa 7
Mergi direct la clasa 8

Clasa 5

Mulțimi

 1. Test de evaluare pentru definiția mulțimilor și apartenența unui element la o mulțime.icons8-ok-64
 2. Test de evaluare pentru mulțimi finite și infinite.icons8-ok-64
 3. Test de evaluare pentru relații între mulțimi, submulțimi.icons8-ok-64
 4. Test de evaluare pentru operații cu mulțimi.icons8-ok-64

Numere naturale

 1. Test de evaluare pentru numere naturale scrise în formă arabă și romană.icons8-ok-64
 2. Test de evaluare pentru aproximarea și rotunjirea numerelor naturale.icons8-ok-64
 3. Test de evaluare pentru adunarea numerelor naturale.icons8-ok-64
 4. Test de evaluare pentru suma lui Gauss.icons8-ok-64
 5. Test de evaluare pentru scăderea numerelor naturale.icons8-ok-64
 6. Test de evaluare pentru înmulțirea numerelor naturale. icons8-ok-64
 7. Test de evaluare pentru factor comun.icons8-ok-64
 8. Test de evaluare pentru împărțirea numerelor naturale.icons8-ok-64
 9. Test de evaluare pentru teorema împărțirii cu rest.icons8-ok-64
 10. Test de evaluare pentru ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural.icons8-ok-64
 11. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operaţiilor (numere naturale).icons8-ok-64
 12. Test de evaluare pentru media aritmetică a două sau mai multe numere naturale.icons8-ok-64
 13. Test de evaluare pentru scrierea numerelor naturale în baza 10, 2 și 16.icons8-ok-64

Numere raționale 

 1. Test de evaluare pentru fracţii.icons8-ok-64
 2. Test de evaluare pentru fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare.icons8-ok-64
 3. Test de evaluare pentru scoaterea și introducerea întregilor în fracțieicons8-ok-64
 4. Test de evaluare pentru reprezentarea numerelor raționale pozitive pe axa numerelor.icons8-ok-64
 5. Test de evaluare pentru adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor.icons8-ok-64
 6. Test de evaluare pentru aflarea unei fracții dintr-un număr natural sau dintr-o fracție.icons8-ok-64
 7. Test de evaluare pentru transformarea fracţiilor ordinare cu numitorul putere a lui 10 în fracţii zecimale.icons8-ok-64
 8. Test de evaluare pentru citirea numerelor zecimale.icons8-ok-64
 9. Test de evaluare pentru transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale.icons8-ok-64
 10. Test de evaluare pentru transformarea fracţiilor ordinare în fracţii zecimale. Periodicitate.icons8-ok-64
 11. Test de evaluare pentru legătura dintre numitorul unei fracții ordinare ireductibile și numărul zecimal obținut.icons8-ok-64
 12. Test de evaluare pentru adunarea fracțiilor zecimale.icons8-ok-64
 13. Test de evaluare pentru scăderea fracțiilor zecimale.icons8-ok-64
 14. Test de evaluare pentru înmulțirea fracțiilor zecimale.icons8-ok-64
 15. Test de evaluare pentru ridicarea la putere a fracțiilor zecimale.icons8-ok-64
 16. Test de evaluare pentru împărțirea fracțiilor zecimale.icons8-ok-64
 17. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor cu fracții zecimale.icons8-ok-64
 18. Test de evaluare pentru media aritmetică a două sau mai multe fracții zecimale finite.icons8-ok-64
 19. Test de evaluare pentru amplificarea şi simplificarea fracţiilor.icons8-ok-64

Divizibilitate

 1. Test de evaluare pentru divizor și multiplu.icons8-ok-64
 2. Test de evaluare pentru criteriile de divizibilitate cu 2, 5 și 10.icons8-ok-64

Ecuații, inecuații și siteme de ecuații

 1. Test de evaluare pentru ecuații în mulțimea numerelor naturale.icons8-ok-64
 2. Test de evaluare pentru inecuații în mulțimea numerelor naturale.icons8-ok-64
 3. Test de evaluare pentru probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor.icons8-ok-64
 4. Test de evaluare pentru ecuații cu numere zecimale.icons8-ok-64
 5. Test de evaluare pentru inecuații cu numere zecimale.icons8-ok-64
 6. Test de evaluare pentru probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor (numere zecimale).icons8-ok-64

Elemente de geometrie și unități de măsură

 1. Test de evaluare pentru punct, dreaptă, plan.icons8-ok-64
 2. Test de evaluare pentru segment, lungimea unui segment.icons8-ok-64
 3. Test de evaluare pentru unghiuri.icons8-ok-64
 4. Test de evaluare pentru poligoane.icons8-ok-64
 5. Test de evaluare pentru triunghi.icons8-ok-64
 6. Test de evaluare pentru patrulatere.icons8-ok-64
 7. Test de evaluare pentru cerc.icons8-ok-64
 8. Test de evaluare pentru construcții geometrice.icons8-ok-64
 9. Test de evaluare pentru corpuri geometrice.icons8-ok-64
 10. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru lungimi.icons8-ok-64
 11. Test de evaluare pentru perimetre.icons8-ok-64
 12. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru suprafețe.icons8-ok-64
 13. Test de evaluare pentru aria dreptunghiului.icons8-ok-64
 14. Test de evaluare pentru aria pătratului.icons8-ok-64
 15. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru volum.icons8-ok-64
 16. Test de evaluare pentru volumul cubului.icons8-ok-64
 17. Test de evaluare pentru volumul paralelipipedului dreptunghic.icons8-ok-64
 18. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru capacitate.icons8-ok-64
 19. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru masă.icons8-ok-64
 20. Test de evaluare pentru unități de măsură pentru timp.icons8-ok-64
 21. Test de evaluare pentru unități monetare.icons8-ok-64
Mergi direct la clasa 5
Mergi direct la clasa 6
Mergi direct la clasa 7
Mergi direct la clasa 8

 

Clasa 6

Divizibilitate

 1. Test de evaluare pentru divizibilitatea numerelor naturale.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru numere prime între ele.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru proprietăţile divizibilităţii.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru criterii de divizibilitate.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru numere prime și numere compuse.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru descompunerea în factori primi.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru cel mai mare divizor comun (c.m.m.d.c.) şi cel mai mic multiplu comun (c.m.m.m.c).icons8-cancel-64

Numere raţionale

 1. Test de evaluare pentru amplificarea şi simplificarea fracţiilor.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru aducerea fracţiilor la acelaşi numitor.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru adunarea fracţíilor ordinare.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru scăderea fracţiilor ordinare.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru înmulţirea fracţiilor ordinare.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru împărţirea fracţiilor ordinare.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru ridicarea la putere a fracțiilor ordinare pozitive.icons8-cancel-64
 8. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor – numere raționale.icons8-cancel-64
 9. Test de evaluare pentru media aritmetică și media aritmetică ponderată.icons8-cancel-64

Rapoarte şi proporţii

 1. Test de evaluare pentru rapoarte și procente.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru mărimi direct proporționale.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru mărimi invers proporționale.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru probabilități.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru elemente de organizare a datelor.icons8-cancel-64

Numere întregi

 1. Test de evaluare pentru mulțimea numerelor întregi.icons8-ok-64
 2. Test de evaluare pentru modulul unui număr întregi.icons8-ok-64
 3. Test de evaluare pentru ordonarea numerelor întregi.icons8-ok-64
 4. Test de evaluare pentru adunarea şi scăderea numerelor întregi.icons8-ok-64
 5. Test de evaluare pentru înmulțirea şi împărțirea numerelor întregi.icons8-ok-64
 6. Test de evaluare pentru ridicarea la putere a numerelor întregi.icons8-ok-64
 7. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor cu numere întregi.icons8-ok-64
 8. Test de evaluare pentru divizibilitatea numerelor întregi.icons8-ok-64
 • Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

 1. Test de evaluare pentru ecuații și probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru ecuații in Z.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru inecuații in Z.icons8-cancel-64
 • Puncte, drepte, plane

 1. Test de evaluare pentru folosirea instrumentelor geometrice.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru punct, dreaptă, semidreaptă, segment, plan, semiplan.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru poziţiile relative ale unui punct faţă de o dreaptă.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru poziţiile relative a două drepte.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru lungimea unui segment, segmente congruente. Mijlocul unui segment.icons8-cancel-64
 • Unghiuri

 1. Test de evaluare pentru unghiuri. Unghi ascuțit, unghi drept, unghi obtuz, unghi nul, unghi alungit.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru calcule cu măsuri de unghiuri. Grad, minut, secundă.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru unghiuri adiacente și bisectoarea unui unghi.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru unghiuri unghiuri complementare, unghiuri suplementare..icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru unghiuri opuse la vârf.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru unghiuri în jurul unui punct.icons8-cancel-64
 • Triunghiul

 1. Test de evaluare pentru triunghi (perimetrul, semiperimetrul, suma unghiurilor unui triunghi).icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru clasificarea triunghiurilor.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru construcția triunghiurilor.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru congruenţa triunghiurilor oarecare.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru metoda triunghiurilor congruente.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru drepte perpendiculare. Distanţa de la un punct la o dreaptă.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru criteriile de congruență ale triunghiurilor dreptunghice.icons8-cancel-64
 8. Test de evaluare pentru mediatoarea unui segment.icons8-cancel-64
 9. Test de evaluare pentru simetria față de o dreaptă.icons8-cancel-64
 10. Test de evaluare pentru înălțimea în triunghi, concurența înălțimilor.icons8-cancel-64
 11. Test de evaluare pentru bisectoarea unui unghi, concurența bisectoarelor.icons8-cancel-64
 • Paralelism

 1. Test de evaluare pentru drepte paralele, criterii de paralelism.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru drepte paralele intersectate de o secantă.icons8-cancel-64
 • Proprietăţi ale triunghiurilor

 1. Test de evaluare pentru suma măsurilor unghiurilor unui triunghi. Unghi exterior unui triunghi.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru mediana în triunghi, concurența medianelor unui triunghi.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru proprietățile triunghiului isoscel.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru proprietăţile triunghiului echilateral.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru proprietăţile triunghiului dreptunghic.icons8-cancel-64
 • Arii

 1. Test de evaluare pentru aria triunghiului.icons8-cancel-64
Mergi direct la clasa 5
Mergi direct la clasa 6
Mergi direct la clasa 7
Mergi direct la clasa 8

Clasa 7

 • Numere raţionale

 1. Test de evaluare pentru mulțimea numerelor raționale.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru reprezentarea numerelor raționale pe axă.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru opusul unui număr rațional.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru modulul unui număr rațional.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru ordonarea numerelor raționale.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru adunarea numerelor raționale.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru scăderea numerelor raționale.icons8-cancel-64
 8. Test de evaluare pentru înmulțirea numerelor raționale.icons8-cancel-64
 9. Test de evaluare pentru împărțirea numerelor raționale.icons8-cancel-64
 10. Test de evaluare pentru ridicarea la putere a numerelor raționale.icons8-cancel-64
 11. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor cu numere raționale.icons8-cancel-64
 • Numere reale I (calcule cu radicali)

 1. Test de evaluare pentru rădăcina pătrată.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru algoritmul de extragere al rădăcinii pătrate.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru mulțimea numerelor reale.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru rotunjirea și aproximarea unui număr real.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru axa numerelor reale.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru modulul unui număr real.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru adunarea numerelor reale.icons8-cancel-64
 8. Test de evaluare pentru scăderea numerelor reale.icons8-cancel-64
 9. Test de evaluare pentru înmulțirea numerelor reale.icons8-cancel-64
 10. Test de evaluare pentru împărțirea numerelor reale.icons8-cancel-64
 11. Test de evaluare pentru puterea cu exponent întreg a unui numar real.icons8-cancel-64
 12. Test de evaluare pentru scoaterea factorilor de sub radical.icons8-cancel-64
 13. Test de evaluare pentru introducerea factorilor sub radical.icons8-cancel-64
 14. Test de evaluare pentru raţionalizarea numitorului unei fracții.icons8-cancel-64
 15. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor cu numere reale.icons8-cancel-64
 16. Test de evaluare pentru media aritmetică și media geometrică.icons8-cancel-64
 • Numere reale II (calcule cu numere reale reprezentate prin litere)

 1. Test de evaluare pentru adunarea și scăderea numerelor reale reprezentate prin litere.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru înmulțirea, împărțirea și ridicarea la putere a numerelor reale reprezentate prin litere.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru formule de calcul prescurtat.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru descompuneri în factori.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru produsul cartezian a două mulțimi.icons8-cancel-64
 • Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

 1. Test de evaluare pentru ecuații în mulțimea numerelor reale.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru inecuații cu coeficienți reali.icons8-cancel-64
 • Patrulatere

 1. Test de evaluare pentru patrulatere convexe.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru paralelogram.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru dreptunghi.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru romb.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru pătrat.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru trapez.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru centru de simetrie și axe de simetrie pentru patrulaterele studiate.icons8-cancel-64
 • Asemănarea triunghiurilor

 1. Test de evaluare pentru segmente proportionale.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru teorema paralelelor echidistante.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru Teorema lui Thales.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru reciproca Teoremei lui Thales.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru teorema paralelelor neechidistante.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru teorema bisectoarei.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru linia mijlocie in triunghi.icons8-cancel-64
 8. Test de evaluare pentru linia mijlocie in trapez.icons8-cancel-64
 9. Test de evaluare pentru triunghiuri asemenea.icons8-cancel-64
 10. Test de evaluare pentru teorema fundamentală a asemănării.icons8-cancel-64
 11. Test de evaluare pentru criterii de asemanare a triunghiurilor.icons8-cancel-64
 • Relaţii metrice în triunghiul dreptunghic

 1. Test de evaluare pentru proiecții ortogonale pe o dreaptă.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru teorema înălțimii.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru Teorema catetei.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru Teorema lui Pitagora.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru reciproca teoremei lui Pitagora.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru noțiuni de trigonometrie.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru valorile funcțiilor trigonometrice.icons8-cancel-64
 8. Test de evaluare pentru rezolvarea triunghiului dreptunghic.icons8-cancel-64
 • Arii

 1. Test de evaluare pentru aria triunghiului.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru aria dreptunghiului.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru aria patratului.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru aria paralelogramului.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru aria rombului.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru aria trapezului.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru aria discului și aria sectorului de cerc.icons8-cancel-64
 • Cercul

 1. Test de evaluare pentru cerc- definiție, elemente.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru unghi la centru.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru coarde şi arce in cerc.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru pozițiile relative ale unei drepte faţă de un cerc.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru unghi înscris în cerc; triunghi înscris în cerc.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru patrulater înscris în cerc; patrulater inscriptibil.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru poziţiile relative a două cercuri.icons8-cancel-64
 8. Test de evaluare pentru poligoane regulate.icons8-cancel-64
 9. Test de evaluare pentru latura, apotema și aria triunghiului.icons8-cancel-64
 10. Test de evaluare pentru latura, apotema și aria pătratului.icons8-cancel-64
 11. Test de evaluare pentru latura, apotema și aria hexagonului.icons8-cancel-64
 12. Test de evaluare pentru lungimea cercului și lungimea unui arc de cerc.icons8-cancel-64
Mergi direct la clasa 5
Mergi direct la clasa 6
Mergi direct la clasa 7
Mergi direct la clasa 8

Clasa 8

 • Numere reale I (calcule cu radicali)

 1. Test de evaluare pentru intervale de numere reale.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru operații cu intervale de numere reale.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru ordinea efectuării operațiilor cu numere reale.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru raționalizarea numitorului.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru adunarea și scăderea numerelor reale.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru înmulțirea și împărțirea numerelor reale.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru ridicarea la putere a rapoartelor de numere reale.icons8-cancel-64
 • Numere reale II (calcule cu numere reale reprezentate prin litere)

 1. Test de evaluare pentru adunarea și scăderea numerelor reale reprezentate prin litere.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru înmulțirea, împărțirea și ridicarea la putere a numerelor reale reprezentate prin litere.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru formule de calcul prescurtat.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru formula de trinom la pătrat.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru cubul sumei și al diferenței.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru descompuneri în factori.icons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru rapoarte de numere reprezentate prin litere.icons8-cancel-64
 • Ecuaţii, inecuaţii şi sisteme de ecuaţii

 1. Test de evaluare pentru ecuații în mulțimea numerelor reale.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru ecuaţii de gradul al doilea.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru inecuații în mulțimea numerelor reale.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru ecuații de gradul întâi cu două necunoscute.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru sisteme de ecuaţii.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii folosind metoda graficăicons8-cancel-64
 7. Test de evaluare pentru rezolvarea sistemelor de ecuații folosind metoda substituției.icons8-cancel-64
 8. Test de evaluare pentru rezolvarea sistemelor de ecuații folosind metoda   reducerii.icons8-cancel-64
 • Funcţii

 1. Test de evaluare pentru funcţii.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru mulțimea valorilor unei funcții.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru graficul unei funcții.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru graficul unei funcții liniare.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru funcții definite pe intervale.icons8-cancel-64
 • Introducere în geometria în spaţiu

 1. Test de evaluare pentru introducere în geometria în spațiu.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru axiomele geometriei în spațiu.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru determinarea dreptei și a planului.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru reprezentarea dreptelor, a unghiurilor și a segmentelor în spațiu.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru reprezentarea triunghiurilor, a patrulaterelor și a cercurilor.icons8-cancel-64
 • Pozițiile relative ale dreptelor și planelor

 1. Test de evaluare pentru poziții relative a două drepte în spațiu.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru relația de paralelism.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru unghiuri cu laturile respectiv paralele.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru unghiul a două drepte în spațiu.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru poziții relative ale unei drepte față de un plan.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru poziții relative a două plane.icons8-cancel-64
 • Corpuri geometrice I

 1. Test de evaluare pentru tetraedru.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru piramida triunghiulară regulată.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru piramida patrulateră regulată.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru prismă.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru paralelipipedul dreptunghic.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru cub.icons8-cancel-64
 • Paralelism si perpendicularitate in spatiu

 1. Test de evaluare pentru teoreme de paralelism.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru drepte perpendiculare.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru dreapta perpendiculara cu un plan.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru distante in spatiu.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru teoreme de perpendicularitate.icons8-cancel-64
 •  Corpuri geometrice II

 1. Test de evaluare pentru sectiuni paralele cu baza in corpuri geometrice.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru trunchiul de piramida.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru sectiuni axiale.icons8-cancel-64
 •  Proiectii ortogonale pe un plan

 1. Test de evaluare pentru tetraedru.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru piramida triunghiulară regulată.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru piramida patrulateră regulată.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru prismă.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru paralelipipedul dreptunghic.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru cub.icons8-cancel-64
 • Calcul de arii si volume

 1. Test de evaluare pentru tetraedru.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru piramida triunghiulară regulată.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru piramida patrulateră regulată.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru prismă.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru paralelipipedul dreptunghic.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru cub.icons8-cancel-64
 • Corpuri rotunde

 1. Test de evaluare pentru tetraedru.icons8-cancel-64
 2. Test de evaluare pentru piramida triunghiulară regulată.icons8-cancel-64
 3. Test de evaluare pentru piramida patrulateră regulată.icons8-cancel-64
 4. Test de evaluare pentru prismă.icons8-cancel-64
 5. Test de evaluare pentru paralelipipedul dreptunghic.icons8-cancel-64
 6. Test de evaluare pentru cub.icons8-cancel-64
Mergi direct la clasa 5
Mergi direct la clasa 6
Mergi direct la clasa 7
Mergi direct la clasa 8

Leave a Reply