Programa scolara clasa a – 5 – a

                                             NUMERE NATURALE


icons8-pin-in-circle-40  Numere naturale scrise în formă arabă și romană. (vezi Lectia 1)

icons8-pin-in-circle-40  Aproximarea și rotunjirea numerelor naturale. (vezi Lectia 2)

icons8-pin-in-circle-40  Operații cu numere naturale. Adunarea (vezi Lectia 3)

icons8-pin-in-circle-40  Adunarea numerelor naturale. Suma lui Gauss (vezi Lectia 4)

icons8-pin-in-circle-40  Operații cu numere naturale. Scăderea (vezi Lectia 5)

icons8-pin-in-circle-40  Operații cu numere naturale. Înmulțirea (vezi Lectia 6)

                                                         MULTIMI


icons8-pin-in-circle-40  Mulţimi: descriere şi notaţii; element, relaţia dintre element şi mulţime (relaţia de apartenenţă)

icons8-pin-in-circle-40  Relaţia între două mulţimi (relaţia de incluziune); submulţime

icons8-pin-in-circle-40  Mulţimile N şi N∗

icons8-pin-in-circle-40  Operaţii cu mulţimi: intersecţie, reuniune, diferenţă

icons8-pin-in-circle-40  Exemple de mulţimi finite; exemple de mulţimi infinite

                                        NUMERE RATIONALE, Q+


icons8-pin-in-circle-40  Fracţii ordinare 

icons8-pin-in-circle-40  Fracţii echiunitare, subunitare, supraunitare

icons8-pin-in-circle-40  Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural; procent

icons8-pin-in-circle-40  Fracţii echivalente. Amplificarea şi simplificarea fracţiilor

icons8-pin-in-circle-40  Adunarea şi scăderea unor fracţii ordinare care au acelaşi numitor

icons8-pin-in-circle-40  Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare Fracţii zecimale

icons8-pin-in-circle-40  Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10, sub formă de fracţii zecimale.

icons8-pin-in-circle-40  Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară

icons8-pin-in-circle-40  Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale

icons8-pin-in-circle-40  Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule

icons8-pin-in-circle-40  Înmulţirea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule

icons8-pin-in-circle-40  Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracţii zecimale care are un număr finit de zecimale nenule

icons8-pin-in-circle-40  Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii zecimale finite

icons8-pin-in-circle-40  Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală.

icons8-pin-in-circle-40  Transformarea unei fracţii ordinare într-o fracţie zecimală. Periodicitate

icons8-pin-in-circle-40  Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural nenul.

icons8-pin-in-circle-40  Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Împărţirea a două fracţii zecimale finite

icons8-pin-in-circle-40  Transformarea unei fracţii zecimale într-o fracţie ordinară

icons8-pin-in-circle-40  Ordinea efectuării operaţiilor 

icons8-pin-in-circle-40  Media aritmetică a două fracţii zecimale finite

 icons8-pin-in-circle-40  Ecuaţii şi inecuaţii; probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor

          ELEMENTE DE GEOMETRIE SI UNITATI DE MASURA


icons8-pin-in-circle-40  Simetria, axa de simetrie şi translaţia: prezentare intuitivă, exemplificare în triunghi, cerc, patrulater • Dreapta, segmentul de dreaptă, măsurarea unui segment de dreaptă

icons8-pin-in-circle-40  Unghiul, triunghiul, patrulaterul, cercul: prezentare prin descriere şi desen; recunoaşterea elementelor lor: laturi, unghiuri, diagonale, centrul şi raza cercului

icons8-pin-in-circle-40  Cubul, paralelipipedul dreptunghic: prezentare prin desen şi desfăşurare; recunoaşterea elementelor lor: vârfuri, muchii, feţeUnităţi de măsură pentru lungime; perimetre; transformări

icons8-pin-in-circle-40  Unităţi de măsură pentru arie; aria pătratului şi a dreptunghiului; transformări

icons8-pin-in-circle-40  Unităţi de măsură pentru volum; volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic; transformări

icons8-pin-in-circle-40  Unităţi de măsură pentru capacitate; transformări

icons8-pin-in-circle-40  Unităţi de măsură pentru masă; transformări • Unităţi de măsură pentru timp; transformări

icons8-pin-in-circle-40  Unităţi monetare; transformări

icons8-next-page-64 (2)

icons8-back-to-64