Lectia 2 – Aproximarea și rotunjirea numerelor naturale

1. Aproximarea prin lipsă la ordinul zecilor (sutelor, miilor) a unui număr natural este cel mai mare număr natural format numai din zeci (sute, mii), mai mic sau egal cu numărul dat.

exemplu:

1821    aproximat prin lipsă     la     ordinul zecilor     este numărul     1820.
1821    aproximat prin lipsă     la     ordinul sutelor     este numărul     1800.
1821    aproximat prin lipsă     la     ordinul miilor       este numărul     1000.

2. Aproximarea prin adaos la ordinul zecilor (sutelor, miilor) a unui număr natural este cel mai mic număr natural format numai din zeci (sute, mii), strict mai mare decât numărul dat.

exemplu:

1821     aproximat prin adaos     la     ordinul zecilor      este numărul     1830.
1821     aproximat prin adaos     la     ordinul sutelor     este numărul     1900.
1821     aproximat prin adaos     la     ordinul miilor       este numărul     2000.

3. Rotunjirea unui număr natural la ordinul zecilor (sutelor, miilor) este aproximarea prin lipsă sau prin adaos, cea mai apropiată de numărul respectiv.

exemplu:

1821     aproximat prin rotunjire     la     ordinul zecilor     este     numărul     1820.
1821     aproximat prin rotunjire     la     ordinul sutelor    este     numărul     1800.
1821     aproximat prin rotunjire     la     ordinul miilor      este     numărul     2000.

clasa a - 5 - aLectia 1