Evaluare Nationala 2018 – Matematica

icons8-calendar-48 Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018

04-08 iunie 2018 Înscrierea la evaluarea națională
08 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
11 iunie 2018  Limba şi literatura română – probă scrisă
13 iunie 2018 Matematica – probă scrisă
14 iunie 2018 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
20-22 iunie 2018 Soluţionarea contestaţiilor
23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

icons8-pdf-128 PROGRAMA PENTRU DISCIPLINA MATEMATICĂ PDF

 Se recomandă, din punct de vedere didactic, abordarea conținuturilor din perspectiva formării/dezvoltării competențelor specifice care le sunt asociate de programă. Acest lucru presupune centrarea demersului didactic asupra acțiunilor care trebuie realizate pentru a forma/dezvolta la elevi competențele prevăzute de programa școlară și pentru ca aceștia să demonstreze, în cadrul evaluărilor, însușirea acestora.

icons8-document-64 Subiecte si bareme Evaluare Nationala 2018 – Simulare

icons8-pin-in-circle-40  EN_matematica_2018_bar_simulare_LRO

icons8-pin-in-circle-40  EN_matematica_2018_var_simulare_LRO

icons8-document-64 Subiecte si bareme Evaluare Nationala 2018 – Model

icons8-pin-in-circle-40  EN_matematica_2018_barem_model

icons8-pin-in-circle-40  EN_matematica_2018_varianta_model

icons8-document-64 Subiecte si bareme Evaluare Nationala 2018 – Varianta Oficiala