2 probleme de 3 stele cu paralelipiped

1. Un paralelipiped dreptunghic are diagonala 21 cm si aria totala de 400 cm^2 . Aflati sums tuturor laturilor paralelipipedului.

2. Un paralelipiped dreptunghic are lungimea diagonalelor fetelor 4radical10 , 5 si respectiv 3radical17. Aflati d, A, V paralelipipedului

Leave a Reply