Test initial 2019 clasa 6 Matematica

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Disciplina Matematică

Anul şcolar 2019-2020 Clasa a VI-a
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute
PARTEA I Scrieţi litera corespunzătoare singurului răspuns corect. (45 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 2 + 30 : 2 este:
A. 16                  B. 31                  C. 17              D. 18

5p 2. Restul împărțirii 3927:15 este egal cu:
A. 12                  B. 11                  C. 18              D. 7

5p 3. Cifra x pentru care numărul 257x este divizibil cu 5 şi nu este divizibil cu 2 poate fi:
A. 4                    B. 6                   C. 2                  D. 5

5p 4. Rezultatul calculului 8901 : 43 este :
A. 28                B. 29                    C. 207             D. 27

5p 5. Numărul 8,04 transformat într-o fracţie ordinară este egal cu :

A. 21/25           B. 402/5              C. 201/25         D. 201/250

5p 6. Media aritmetică a numerelor a = 1,8, b = 2,12 şi c = 5,08 este egală cu :

A. 4,5               B. 3                       C. 9                   D. 3,69

5p 7. Latura unui pătrat cu perimetrul de 64 cm este egală cu :
A. 32 cm          B. 8 cm                C. 16 cm         D. 256 cm

5p 8. Transformând 62000 m2 în ha se obţine :
A. 62 ha          B. 620 ha            C. 6200 ha         D. 6,2 ha

5p 9. Rezultatul calculului 3/4 – 1/2 este:

A. 1,4               B. 2,2                 C. 0,25                   D. 1
PARTEA a II-a La următoarele probleme se cer rezolvări complete. (45 de puncte)

9p 10. Calculaţi (4 – 33 : 9)2015 +50.
9p 11. Rezolvaţi, în mulţimea numerelor naturale, ecuaţia 4,7x – 24 = 23.
9p 12. Un teren agricol are 250 ha şi 60% din acesta este cultivat cu porumb. Câte hectare sunt cultivate cu porumb?
9p 13. Un biciclist merge cu viteza constantă de 150 m/minut. Câţi kilometri parcurge biciclistul în 3 ore.
9p 14. Pe malul unui râu sunt 17 turişti. Ei vor să treacă pe celălalt mal folosind o barcă. Să se afle numărul minim de traversări ce trebuie făcute dacă numărul maxim de turişti la o traversare este egal cu 4.

https://stude.co/645963/solving-differential-equations

Finanteaza proiectul matharena.ro

Make a donation and help us grow faster 🙂

$2.00

 

Ready to kill some bugs!