Programa scolara clasa 5

 • Programa şcolară:

 

1. Numere naturale:

 • Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal; şirul numerelor naturale. Reprezentarea numerelor naturale pe axă. Compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare.
 • Adunarea numerelor naturale; proprietăţi. Scăderea numerelor naturale.
 • Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi. Factor comun. Ordinea efectuării operaţiilor; utilizarea parantezelor: rotunde, pătrate şi acolade.
 • Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural; compararea puterilor care au aceeaşi bază sau acelaşi exponent.
 • Împărţirea, cu rest zero, a numerelor naturale când împărţitorul are mai mult de o cifră.
 • Împărţirea cu rest a numerelor naturale.
 • Ordinea efectuării operaţiilor.
 • Noţiunea de divizor; noţiunea de multiplu. Divizibilitatea cu 10, 2, 5.
 • Media aritmetică a două numere naturale.
 • Ecuaţii şi inecuaţii în mulţimea numerelor naturale.
 • Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi al inecuaţiilor şi probleme de organizare a datelor.

 2. Mulţimi:

 • Mulţimi: descriere şi notaţii; element, relaţia dintre element şi mulţime (relaţia de apartenenţă).
 • Relaţia între două mulţimi (relaţia de incluziune); submulţime.
 • Mulţimile N şi Q
 • Operaţii cu mulţimi: intersecţie, reuniune, diferenţă.
 • Exemple de mulţimi finite; exemple de mulţimi infinite.

3.Numere raţionale mai mari sau egale cu 0:

Fracţii ordinare:

 • Fracţii echiunitare, subunitare, supraunitare.
 • Aflarea unei fracţii dintr-un număr natural; procent.
 • Fracţii echivalente. Amplificarea şi simplificarea fracţiilor.
 • Reprezentarea pe axa numerelor a unei fracţii ordinare.

Fracţii zecimale:

 • Scrierea fracţiilor ordinare cu numitori puteri ale lui 10 sub formă de fracţii zecimale.
 • Transformarea unei fracţii zecimale, cu un număr finit de zecimale nenule, într-o fracţie ordinară.
 • Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale.
 • Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule.
 • Înmulţirea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule
 • Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracţii zecimale care are un număr finit de zecimale nenule.
 • Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii zecimale finite.
 • Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală. Transformarea unei fracţii ordinare într-o fracţie zecimală. Periodicitate.
 • Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural nenul. Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Împărţirea a două fracţii zecimale finite.
 • Transformarea unei fracţii zecimale într-o fracţie ordinară.
 • Ordinea efectuării operaţiilor.
 • Media aritmetică a două fracţii zecimale finite.
 • Ecuaţii şi inecuaţii; probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor.

4. Elemente de geometrie şi unităţi de măsură:

 • Dreapta, segmentul de dreaptă, măsurarea unui segment de dreaptă.
 • Unghiul, triunghiul, patrulaterul, cercul: prezentare prin descriere şi desen; recunoaşterea elementelor lor: laturi, unghiuri, diagonale, centru şi raza cercului.
 • Simetria, axa de simetrie şi translaţia: prezentare intuitivă, exemplificare în triunghi, cerc, patrulater.
 • Cubul, paralelipipedul dreptunghic: prezentare prin desen şi desfăşurare; recunoaşterea elementelor lor: vârfuri, muchii, feţe.
 • Unităţi de măsură pentru lungime; perimetre; transformări.
 • Unităţi de măsură pentru arie; aria pătratului şi a dreptunghiului; transformări.
 • Unităţi de măsură pentru volum; volumul cubului şi al paralelipipedului dreptunghic; transformări.
 • Unităţi de măsură pentru capacitate; transformări.
 • Unităţi de măsură pentru masă; transformări.
 • Unităţi de măsură pentru timp; transformări.
 • Unităţi monetare; transformări.

 

 

 

Leave a Reply