Test puteri clasa 5

Test puteri – clasa 5

1. Scrieti patratele perfecte intre 200 si 300

2. Comparati numerele:

a) 12526 si 2535

b) 439 si 526

c)  a = 3603 – 3602 – 3600

b = 2605 –  2604 – 2600

3. Aratati ca numarul:

A = 2 * ( 1+2+3+4+…+63) +64 este cub perfect

4. Determinati x numar natural din egalitatea :

a) 25 + 23 * [33 – 2 * (3x + 7)] : 4 = 33

b) 231 + 230 + 229 = x * 228

5. Aflati ultima cifra a numarului:

N = 51999 + 72000 + 12001

6.  Calculati:

a) 816 : (2 * 24 * 210)3 – 21 – 20

b) 5 + 5 * {3 + 4 * [5 – 3*(713 * 213 : 1413 – 140)]}

icons8-pdf-80 Test puteri varianta pdf

Leave a Reply