Test puteri clasa 5

Test puteri – clasa 5 1. Scrieti patratele perfecte intre 200 si 300 2. Comparati numerele: a) 12526 si 2535 b) 439 si 526 c)  a = 3603 - 3602 - 3600 b = 2605 -  2604 - 2600 3. Aratati ca numarul: A = 2 * ( 1+2+3+4+…+63) +64 este cub perfect 4. Determinati... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑