Cel mai mic multiplu comun ( c.m.m.m.c)

Cel mai mic multiplu comun (prescurtat c.m.m.m.c.) pentru două sau mai multe numere naturale nenule este cel mai mic număr natural care se divide cu toate numerele date.

Algoritmul privind calculul c.m.m.m.c.:

  1. Se descompun numerele în factori primi;
  2. Se aleg factorii primi comuni și necomuni (o singura dată fiecare), cu exponentul cel mai mare și se înmulțesc între ei.

Produsul obtinut este c.m.m.m.c. căutat.

  • {\displaystyle a=8=2^{3}},
  • {\displaystyle b=12=2^{2}\cdot 3},
  • {\displaystyle c=20=2^{2}\cdot 5}.

Deci:

{\displaystyle m=2^{3}\cdot 3\cdot 5=8\cdot 3\cdot 5=120}

Prin urmare:

{\displaystyle m=[8,12,20]=120}

cmmmc

icons8-calculator-48  Calculator cel mai mic multiplu comun online ( c.m.m.m.c )

Leave a Reply